RR RRRRR RRRRRRRRS RRRRR cu Crrrrrru Rrsrrrer Ro Rrerrrrrrerer R RRSRRR. PRSRSRERSRS RRRRRERERRR RRPSRSSSРђРґРμРѕРѕРјР ° РіРμРїР ° С, РѕРґРѕРѕС <С ... Р¶РμР »РμР · Сѓ СѓРѕР ± Р ° РєРё РёР» РёРѕС € РєРё РєРіР »СџРμС СѓСџ СђР ° СѓРїРμРѕРѕРѕР№ РѕРїРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕ РѕСћ РєРѕС, РѕСђР ° Сџ СђР ° Р · РІРёРІР ° РμС СѓСџ РёР · СѓР ° Р »СњРѕС <С ... Р¶РμР» РμР ·, окѐужР° СћС ‰ РёС ... Р ° РѕР ° Р »СњРѕРѕРμ РѕС, РіРμСђСѓС Rurμ. РќР ° РґРѕР »Р» Р »Р ± РѕРѕРіРѕРѕР ± СђР ° РґР ° РѕРіРѕРѕРѕРѕ РёрРїРїР ° Р ° Р ° Р ° Р ° Р ° Р ... РёС, Сџ 80% RSѓRμС ° СѓС Рё.

Rs, Rys, Ringrorґ Royrїsѓs Royr ... "Ryo Ryo‡ ‡ Ryo-uri ‡ Ryroґrѕ rr · Ricrorєr ° Rμs, Sѓ Rєrѕs € RєRє, Pi RїRPSђrѓsћ Roys R μsђrμѓsњ RїS, Royrјsѓ ‡, C ‡ S, Rѕ Rєmes € RєRo RЅRμ RuroRμСћС, РїРμСђРёР ° РѕР ° Р »СњРѕС <С ... СѓР ° Р» СњРѕС <С ... Р¶РμР »РμР ·. Рј сѓрѕр ± Р ° рє рєрѕрґрѕрѕ рєрѕ, Рѕрѕрё Рісѓс, Сђμс ‡р ° С с с с с с с ‡ ‡р ° Сѓѓ, Рѕ.

RўрёрјрїС, РѕрјС <рё рґрёр ° рірѕрсѓс, рєрєр °

РџРμСђРёР ° РѕР ° Р »СњРѕС <Рμ Р ° РґРμРѕРѕРјС <- РјРμРґР» РμРѕРѕРѕ СђР ° СѓС, Сѓ ‰ RUR ‰ Р Р ± РμР · Р ± РѕР »РμР · РѕРμРѕРѕС <Рμ € € € € Rєre РіРѕРєСђСѓРі Р ° РѕСѓСѓР °. РћРѕРё, РєР ° Рє РїСђР ° РіРёР »Рѕ, РІРѕР · РѕРёРєР ° СћС, РІ Р ± РμСѓС € РμСђСѓС РѕРѕР№ РѕР ± Р » Р ° СѓС РёРѕРѕРѕРѕРμРμжооуоРμРμРμРѕРѕРμРμРμ РѕРѕРёр РјРѕРіСѓС, РїРѕСџРіРёС, СњСџ Рё Рі РіСђР ° Р№РѕРμР№ РїРѕ Рѕрєрѕра Рёрѕрє с ... Рірѕсѓс, Рірѕрј.

РћРїСѓС ... РѕР РёР рРѕРіСѓС, РІРѕР · РѕРёрРєР ° С Сњ РІ РєР ° С ‡ РμСѓС РіРμ РѕРґРёрРѕС ‡ РѕС

РґРѕС Сџ РїРμСђРёР ° РѕР ° Р »СњРѕС <Рμ Р ° РґРμРѕРѕРјС <‡ РсРѕР ° СѓС СћС СѓСџ РґРѕР ± СђРѕРєР ° С ‡ РμСѓС, РіРμРѕРѕС <РјРё РѕРѕРёРμРμ СђР ° СѓРїРμСѓС СђР ° РѕСџСћС СѓСџ РІ РѕС РґРґР ° Р »РμРѕРѕС <Рμ СѓС ‡ Р ° СѓС, РєРё, РёР рР ± С <С ‡ РѕРѕ РѕРμРёрРІРіР ° Р · RurіRѕS <), РѕРѕ РѕРμРєРѕС, РѕСђС РѕРμ РїРμСђрёР ° РѕР ° Р» СњРѕРѕР№ РјРѕРіССѓС, Р ± С < С Сњ РєР »Р ° СѓСѓРёС РёС † РёСђРѕРіР ° РѕС <РІ РіРсРѕРμРμжуС, РѕС РμРμСћ РєР ° С.РμРіРѕСђРёРѕРѕРѕРѕРёРёРѕРѕРѕР Рμ РїРμСђРёрР ° РѕР ° Р РїРμСђРёрР ° РѕР ° Р» СњРѕС <Рμ Р ° РґРμРѕРѕРјС <.

R „RUR ° RІRѕРѕСѓС РёРєР ° РїРμСђРёР ° РѕР ° Р» СњРѕРѕР№ Р ° РґРґРμРѕРѕРјС <РѕР Р ± С <С ‡ РѕРѕРѕРѕСѓС РёРіР ° РμС СѓСџ РіРёСѓРѕРѕР »РѕРіРёС ‡ РμСѓРєРёрРјР рРєСѓР РμРґРѕРІР ° РѕРѕРμРј, Сѓ РїРѕРјРѕС ‰ СњСћ РїСђРѕСѓС, РѕРіРѕ Р ° РѕР ° Р »RUR · Р ° РєР» РμС, РѕРє РєРє РсРѕРѕРѕР »РёРёРё РєР Рє РєРСђР ° РіРёР» РѕРμРμРѕРѕР · можооо СђР ° Р · Р »РёС ‡ ‡ РсРсРѕРѕР ± СђРѕРєР ° С ‡ РСѓС, Рірѕрѕс <рμ рё · р »Рѕрєр ° С ‡ РμрС, Рірμрс <Рμ РѕРїРμ Рё.

Рџџџμμґґґ¶рѕрѕр »<р¶р¶рсс << / H2>

R'Rμ РїРѕСђРѕРґС <° СѓРѕР ± Р Рє РјРѕРіСѓС, СѓС С, Р ° РґР ° С Сњ РѕС, РїРμСђРёР ° РѕР ° Р »СњРѕРѕР№ Р ° РґРμРѕРѕРјС <, РѕРѕ С, Р ° РєРёРμ РїРѕСђРѕРґСђСђС

p> rμs ‡ Ррѕрёрμ

p> rμs ‡ Рμрёрё Рїрμ р »сњрѕрѕрарјс † рґрμр °рјјј рґрірєр ° рјс † рарірірєр ° Рј † Рірірєр ° Рј † рі ‡р ° Рμ, Рі СѓР ° ± † Rysћ. Рњрμсѓс, Рњрѕр † рёсѓрёрєрѕродра Рёрёрррѕра рёрё рєр рє рє Рєрєрє рє Рїсё рєРμ РєРμРμррѕр »Сњр · сѓрμс сѓсџ. РўРμРј РѕРμ РјРμРѕРμРμ РμСѓР »РёРѕРμРїС РѕР» РѕР »Р Р Р Р РѕР · РєР ° РєР ° РѕР ° Р» СњРѕРѕРјСѓ СѓС РёРѕРєС РμСѓСѓ РёР РёР РёРμСѓР РёР рРμ РІСђР З ‡ РμС † Р РѕРμС ‡ РμС , РєРёРμ, ?? РѕРμС .. . Рёёѓѓѓѓѓррё ‡ Рѓѓѓґрμ РјРμ ,С ± ±ј <<ґѓњњ <ґрїраррррр <<с с с Рμрμμґ рррррр <± с

rџsђџс "rur" r ° рєс, рёрєр °

RS, Ryrїsѓѓ ... рёр · Рёр ° С ‡ рёс Рμѓ рёрёрμрґрёрёрёрμрґрѕрѕрёрμрґрѕрѕрѕрёрμрґрѕрѕрμрμрґрґрѕрμррμрґрѕрірјрѕср‰ґрірјјсс‰‰њрірјјсс‰ сњ рєр ° ѓ ‰ њ сњ рєр ° † ROAR.

Oblapisootologie perianală și morbiditate și simptomidia simptică-tratare-tratament-chirurgical Terapie-chimioterapieproză

Majoritatea adenomilor de glandă a glandei perianale sunt diagnosticate în funcție de forma lor și de rezultatele biopsiei excisionului. Diferențierea histologică a lui Adenok cu adenocarcinoame este foarte dificilă, dar diagnosticul îi ajută adesea la forma lor de creștere, deoarece formele maligne tind la o specie mai discretă și o infiltrare locală. Adenocarcinomul sunt adesea metastazate. Jeaghoza nu poate fi pusă pe apariția sacului Perianal sac, este necesară o biopsie excizia. Hipercalcemia confirmă diagnosticul acestei tumori.

adenocarcinom - o tumoare a unui flux malign, este formată din celulele epiteliului glandular. Adică, neoplasmul poate forma oriunde există această țesătură. Din punct de vedere clinic, există cazuri de tumori ale glandelor mamare, la câini și pisici, ele sunt evaluate aproximativ în mod egal. Caracteristica principală a adenocarcinomului este atipicitatea structurii celulelor anormale și creșterea rapidă a acestora.

Adenocarcinom: Scurtă descriere și localizare

important! Studiile clinice ale medicii oncology din întreaga lume, inclusiv medicina umană (umană), sugerează că adenocarcinomul este cauza decesului intern în 50% din cazuri. Este aproape imposibil să se prevină dezvoltarea sa în avans, nu în forțele amelioratorului să prezică că este că încălcarea diviziunii celulelor epiteliului glandular poate provoca.

Patologia răspândită

Potrivit statisticilor, moartea a mai mult de jumătate din toate animalele mici de casă cade pe neoplasme maligne. Adenokarcinomul Efectuarea tumorii și explicarea unui rezultat mare fatal în faptul că proprietarii de animale de companie se întorc la medicul veterinar prea târziu atunci când cancerul feros captează mai mult de 80% din organism.

Cele mai vechi modificări ale celulelor feroase sunt observate în intestin, eventual datorită faptului că GTS este cel mai expus unor factori negativi. Poate fi alimente de calitate slabă, otrăvuri (cu otrăvire), apă slabă, substanțe cancerigene care vin cu alimente sau fluxuri finite cu linii mici.

Prin urmare, este de dorit, începând cu vârsta de 6 ani, animale de companie să conducă la o inspecție profilactică în ROS-VET rus. Acest timp poate fi identificat de adenocarcină, pentru a efectua o operație și a reduce semnificativ probabilitatea de propagare rapidă a celulelor patologice.

Factori etiologici

Cauzele dezvoltării adenocarcinului de diferite localizări pot fi "Nu se știe că". Este o astfel de interpretare, mai ales reflectă realitatea. Spre deosebire de alte tumori, este imposibil să transferați cu exactitate factori că în 100% din cazuri provoacă o schimbare a celulelor glandulare.

Mai mult, atunci când încercați să sistematizați, este imposibil să aloce fără echivoc unele criterii particulare care vor reflecta specificitatea apariției adenocarcinului.

Imaginea globală poate fi vopsită după cum urmează: animalele în vârstă, în mod egal, bărbați și femei, printre câini sunt identificați prin rase predispuse pe cancerul de rasă feroasă al glandelor mamare (vezi fotografia). Printre frecvența apariției cancerului, glandele circumscripții apocale sunt conducerea limbii engleze și spaniel Springer, regele Charles Spaniels. Până la sfârșit, calea genetică a apariției adenocarcinomului nu este dovedită, deși este prezentată asocierea cancerului în spanioli cu antigenul Leukocyte DQB1.

Ca factori hormonali, cu schimbarea lucrării glandelor endocrine, sunt dezvăluite cazuri de dezvoltare a cancerului în glandele lactate și perianale. Dovada acestei versiuni devine frecvența apariției aceluiași tip de tumoare la indivizii de sex (cățea, bărbați) și reacția neoplasmei pentru terapia hormonală.

important! Se dovedește că hormonii din câini joacă un rol important în dezvoltarea tumorilor. Dacă târfa sterilizează până la 1 estrină, riscul de neoplasme în viitor va fi de 0,5%. După al treilea estrus, această cifră crește la 26,8%. După 4 - în 100% din cazuri.

Conform studiilor străine, riscurile de dezvoltare a RMG la câini crește în obezitate, atunci când alimentează alimente de casă (carne roșie, puțină pui), și nu furaje industriale premium și clasa superioară. Dar merită remarcat faptul că numai furajele finite de înaltă calitate (foarte scumpe) pot avea un efect pozitiv asupra sănătății animalelor. Clasa economică, în abundență prezentată pe rafturile supermarketurilor, nu se referă.

Folosim cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre.
Permiteți cookie-urile.